78. MŠ Plzeň

78. mateřská škola Plzeň, Sokolovská 30

příspěvková organizace

Předškolní vzdělávání 78.mateřské školy  je organizováno  pro děti zpravidla od 3 – 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let - výjimečně  (-  podmínkou je bezbariérovost a dále zajištění  všech antropologických  podmínek nutných pro tuto věkovou kategorii, personální obsazení), v souladu s  novelou vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (vyhláška č. 280/2016 Sb.,) , zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a platnými kriterii pro přijímání dětí, která jsou součástí Školního řádu pro daný školní rok.
 
Oficiální informační server města Plzně

Úřední deska:

 

  78. mateřská škola Plzeň...hledá...učitelku mateřské školy, kvalifikovaná - SPgš, Bc...(praxe, zkušenosti výhodou - nikoliv   podmínkou...), plný úvazek, kladný a hezký vtah k dětem, schopnost jejich vzdělávání, zájem o osobnostní rozvoj, trpělivost, kreativita....

  ...nástup od ledna 2017..  8. platová třída  jako nástupní, posílejte osobní životopis na školní email, případně se ucházejte na tel.724/138787.
      Info u ředitelky školy.

Kde nás najdete:

MŠ je umístěna v blízkosti tramvajové linky č. 4 (stanice Družba, Foniatrie). Areál školy sousedí přímo s plaveckým bazénem PF, 31. ZŠ a jejím sportovním hřištěm.

Mapa

78. MŠ Plzeň