78. MŠ Plzeň

78. mateřská škola Plzeň, Sokolovská 30

příspěvková organizace

Předškolní vzdělávání 78.mateřské školy  je organizováno  pro děti zpravidla od 3 – 6/7 let, nejdříve však pro děti od 2 let (- podmínkou je naplnění a  zajištění  podmínek nutných pro tuto věkovou kategorii, personální obsazení aj.,)  v souladu s  novelou vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů , zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a platnými kriterii pro přijímání dětí, která jsou součástí Školního řádu pro daný školní rok.
 

Informace o povinné docházce do MŠ dětí v posledním ročníku před započetím školní docházky a další informace k Zápisům najdete na těchto stránkách v období  března/dubna 2017 nebo nástěnkách v šatnách dětí.
Sledujte také informace k předškolnímu vzdělávání  - tedy k Zápisům, k prázdninovému provozu  - také na portálu ÚMO Plzeň 1.Oficiální informační server města Plzně

Úřední deska:

 

 Provoz  školy od 13.2. do 17.2. 2017

  Škola funguje v omezeném provozu 2 tříd pavilonu B
 žlutého dle standardně zveřejněných podrobných informací
 na vchodových dveřích jednotlivých pavilonů .

Provozní doba je neměnná - tedy od 6,00 do 16,30 hodin - konečná na III. třídě v přízemí pavilonu B.

                                           Libuše Čiperová, řed.školy

Kde nás najdete:

MŠ je umístěna v blízkosti tramvajové linky č. 4 (stanice Družba, Foniatrie). Areál školy sousedí přímo s plaveckým bazénem PF, 31. ZŠ a jejím sportovním hřištěm.

Mapa

78. MŠ Plzeň