78. MŠ Plzeň

78. mateřská škola Plzeň, Sokolovská 30

příspěvková organizace

Do naší mateřské školy jsou přijímány děti zpravidla od 3 – 6 let věku, v souladu s vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a platnými kriterii pro přijímání dětí, která jsou součástí Školního řádu pro daný školní rok.

Portál města Plzně – www.plzen.eu

 

78. mateřská škola Plzeň   hledá asistenta pedagoga................
předpoklad - odpovídající ukončené  vzdělání  spec., ÚSO nebo kurz  asistenta pg. - 120 hod. KCVJŠ

úvazek 4 hodiny denně od 1.9. 2016 do 30.6.2017,
empatie, trpělivost, schopnost ROZVÍJENÍ A PRÁCE  s  DÍTĚTEM,  SPOLUPRÁCE s pedagogy třídy

ostatní informace u řed. školy 724/138787

Kde nás najdete

MŠ je umístěna v blízkosti tramvajové linky č. 4 (stanice Družba, Foniatrie). Areál školy sousedí přímo s plaveckým bazénem PF, 31. ZŠ a jejím sportovním hřištěm.

Mapa

78. MŠ Plzeň